Заявление за отказ

Дo                                                  

Аутлет Мебели ООД

София, ж.к. Бели Брези 20

тел.: 0898889914, ЕИК 204965751

e-mail: uredistransportnidefekti@gmail.com

С настоящото уведомявам/е, че се отказвам/е от сключения от мен/ нас договор за покупка

на следните стоки …………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

Поръчани на /дата/ ………………………………………………………………………

Получени на /дата/ ………………………………………………………………………

Име ……………………………………………………………………..

Адрес ……………………………………………………………………

Банкова сметка, по която да бъде върната платената цена:

Банка ………………………………………………………………………………………

IBAN ……………………………………… BIC …………………………………………

Дата:                                Подпис на клиента

––––––––––––––––––––––––

* Ненужното се зачертава

error: Content is protected !!